PASOVÁNÍ
školka
děti
knihy
dakar 2

Beseda pro 4. a 5. třídu v knihovně 18. 3. 2014

Knihovnické lekce obsahují – seznámení s historií knihovny, orientace v knihovně, výpůjční řád, výpůjční služby – registrace, rezervace, poplatky, půjčovní doba, meziknihovní výpůjční služba, webové stránky knihovny, práce s on-linem katalogem, vyhledávání literatury. V další části většinou proběhne beseda na aktuální téma.