PASOVÁNÍ
školka
děti
knihy
dakar 2

Vrbecká knihovna ještě krásnější 2016

Jihomoravský kraj

Hlavním cílem projektu je zútulnění nových prostor knihovny a srozumitelnost pro uživatele (v označení fondu) a vytvoření knihovny jako místa - knihovny jako vesnice - knihovny jako místa pro život, ale hlavně knihovny jako „obýváku“ obce.

Knihovna se snaží o zavádění nových služeb. Od vytvoření nových prostor se snažíme o to, aby knihovna měnila sama sebe a zdůvodňovala svoji přítomnost v obci.

Celým projektem se snažíme o zútulnění prostor knihovny, o přehlednost a ochranu fondu a o zefektivnění práce knihovnice. Jde nám o vytvoření co nejvíce prostoru pro veřejnost, pohodlného sezení, aby prostředí nepůsobilo odlidštěno a chladně, a aby si uživatel připadal jako doma.