PASOVÁNÍ
školka
děti
knihy
dakar 2

Bezpečnost pro seniory 17.12.2015

Spolek Presafe z.s. za podpory JMK a Obce Vrbice pořádali besedu na téma Prevence kriminality aneb Jak se nestat obětí tresného činu.