PASOVÁNÍ
školka
děti
knihy
dakar 2

Čteme celá rodina

Projekt „Čteme celá rodina“ je zaměřen na děti, rodiče a prarodiče a bude sestávat z několika různých aktivit. Stěžejní aktivitou projektu bude čtení rodičů dětem, děti rodičům a prarodiče dětem. Tato čtení budou probíhat 1x za měsíc v odpoledních hodinách, kdy se děti, rodiče a prarodiče setkají v knihovně a začne předčítání dětských knih. Další podpůrnou aktivitou bude setkání dětí s ilustrátory a autory dětských knih, tato setkání se uskuteční 2x ročně.

Více informací na stránce AKCE - projekt Čteme celá rodina