PASOVÁNÍ
školka
děti
knihy
dakar 2

Čtení pomáhá 2015

V letošním roce jsme se s dětmi ze Základní školy Vrbice zapojili do projektu Čtení pomáhá.

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. Cílem projektu Čtení pomáhá je podněcovat děti a mládež k četbě a přiblížit dětem charitativní činnost. Děti budou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískají pro sebe, ale věnují ji na charitu. Projekt tak rozdělí každý rok celkem 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou právě dětští čtenáři. Každý čtenář, který se zaregistruje na webu www.ctenipomaha.cz, přečte některou z doporučených knih a úspěšně projde krátkým testem potvrzujícím znalost dané knihy, získá kredit 50 korun. Kredit pak věnuje na některou z nabídnutých charitativních akcí, které budou adresné a konkrétní (např. slepecký pes pro Janu, invalidní vozík pro Lukáše, nový počítač pro dětský domov v Praze apod.).