PASOVÁNÍ
školka
děti
knihy
dakar 2

Mateřská školka v knihovně 4. 3. 2015

Velmi důležitým úkolem knihovny je podporovat rozvoj zájmu o četbu u dětí, vytvářet základ pro pravidelný návyk k četbě a tím rozvíjet čtenářskou gramotnost během celé školní docházky. Proto naše knihovna úzce spolupracuje i s mateřskou školou.

Děti z mateřské školky přichází již tradičně do knihovny v březnu – měsíci čtenářů. Seznámí se se základními pojmy: knihkupectví, knihovna, kniha, ilustrace, jak zacházet s knihou, jak se chovat v knihovně. Čtení ukázek z knih – říkanky, básničky, pohádky, pohádkové hádání.