PASOVÁNÍ
školka
děti
knihy
dakar 2

Návštěva hodnotící komise soutěže Knihovna roku

V rámci soutěže Knihovna roku jsme reprezentovali Jihomoravský kraj v kategorii Základní knihovna (je určena především knihovnám v malých obcích, kde působí dobrovolní knihovníci, jako vyjádření veřejného uznání této prospěšné práci) a postoupili jsme do celostátního kola. V pátek 4. 9. 2015 nás navštívila celostátní komise. Složení komise bylo následující: PhDr. Helena Gajdušková (ředitelka Masarykovy veřejné knihovny Vsetín), Mgr. Zlata Houšková (Vedoucí oddělení vzdělávání Knihovnického institutu Národní knihovny ČR, tajemnice SKIP), Mgr. Zbyněk Kotzian (Knihovna Petra Bezruče Opava), PhDr. Marie Šedá (MSVK Ostrava),  Marie Škorpíková (Obecní knihovna Ratíškovice, Knihovna roku 2012). Výsledky celostátního kola se dozvíme 8. 10. 2015 v Klementinu.