PASOVÁNÍ
školka
děti
knihy
dakar 2

Pasování prvňáčků na čtenáře 11.6.2015

V letošním roce se knihovna zapojila do nekolika aktivit podporujících čtenářství. Jednou z nich bylo i zapojení prvňáčků do projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. "Smyslem akce "Pasování prvňáčků na čtenáře" je přivést žáky prvních tříd do knihovny a tím jim usnadnit cestu k rozvoji čtenářské gramotnosti".

Tento projekt spočívá v tom, že knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od prosince 2014 do května 2015 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

V rámci této akce první třída navštívila knihovnu v březnu – měsíci čtenářů. Zopakovali  jsme si všechny základní pojmy, zacházení s knihou, chování v knihovně, orientace v knihovně, rozdělení knih, uspořádání na regálech.

Dne 11. 6. 2015 byli zapojení prvňáčci slavnostně pasování na malé čtenáře. Děti jsem pasovala na čtenáře krásného slova opět opravdickým velkým mečem, samozřejmě až po tom, co jsem si ověřila, že jsou již zdatní čtenáři.