PASOVÁNÍ
školka
děti
knihy
dakar 2

Aktivní občan, vzdělaný občan 2016

Jihomoravský kraj

 

Jedním z cílů knihovny je vytvoření atraktivní nabídky programů pro rodiny, kdy tyto programy zahrnují výstavy, dílničky, soutěže, setkání se spisovateli, ilustrátory, aktivity spolků v knihovně atd..

Cíle projektu jsou prevence sociálního vyloučení rodičů na mateřské a rodinné dovolené, podpora aktivit rodičů a prarodičů k dětem, sladění rodinného a pracovního života, vytvoření atraktivní nabídky aktivit pro rodiny, která by měla napomáhat rozvoji prorodinné politice v obci. Cílem Obecní knihovny Vrbice je vytvořit takové podmínky a vzdělávací příležitosti, aby lidé cítili potřebu vzdělávat se a zdokonalovat se. Dalším cílem je podporovat navazování styků v oblasti regionálních zájmů, poskytovat seniorům kvalitní informační služby, spolupracovat s organizacemi, jejichž činnost se týká vzdělávání a životních podmínek starší generace.

Cílem je poskytnout lidem smysluplnou náplň volného času, možnost dozvědět se něco nového, porovnat své dosavadní vědomosti a zkušenosti s novými poznatky a umožnit prožít čas se stejně smýšlejícími lidmi.