PASOVÁNÍ
školka
děti
knihy
dakar 2

SKIP 2016

SKIP Velká Morava 

Pro knihovnu je propagace a podpora čtenářství jednou z hlavních priorit jejího fungování. Díky akcím tradičním i netradičním, které pořádá, má možnost získání nových čtenářů, kterým pak nabízí zajímavé tituly ze svého knižního fondu.

Cílem Obecní knihovny Vrbice je vytvořit takové podmínky a vzdělávací příležitosti, aby lidé cítili potřebu vzdělávat se a zdokonalovat se, dále pak podpora navazování styků v oblasti regionálních zájmů, poskytování kvalitních informačních služeb a spolupráce s organizacemi, jejichž činnost se týká vzdělávání. Cílem projektu je poskytnout dětem smysluplnou náplň volného času, možnost dozvědět se něco nového, porovnat své dosavadní vědomosti a zkušenosti s novými poznatky.

Neopomenutelnou součástí projektu je seznámení široké veřejnosti s celorepublikovou akcí „Týden knihoven“, která se zaměřuje na podporu četby a knihoven a prohloubení bližší a aktivní spolupráce se Základní školou Vrbice a Mateřskou školou Vrbice.