PASOVÁNÍ
školka
děti
knihy
dakar 2

Kurzy trénování paměti

Jedná se o komplexní program rozvržený do pravidelných lekcí v menší skupině vedených lektorem. Kurzy jsou vhodné pro širokou veřejnost bez ohledu na vzdělání a věk. Absolventi kurzu během teoretických a zejména praktických cvičení zvládnou základní paměťové techniky, rozšíří si své poznatky o zdravém fungování poznávacích funkcí. Současně si mohou najít i nové přátele se společnými zájmy a rozšířit tak své společenské kontakty. 

Kurzy vede Bc. Klára Beranová - trenérka paměti I. stupně. Šestidílný kurz bude zahájen v únoru v pravidelných měsíčních intervalech. Ukončení je plánováno v prvním týdnu měsíce prosince. Vzhledem k tomu, že kapacita kurzů je omezená, neváhejte se včas přihlásit.

Lektorku kontaktujte osobně v knihovně nebo na tel. čísle: 774 700 048 nebo e-mailu: cvc@vrbice.cz