PASOVÁNÍ
školka
děti
knihy
dakar 2

Aktivní senior, vzdělaný senior 2016

Ministerstvo kultury - Knihovna 21. století

 

Jedním z nejdůležitějších požadavků celoživotního vzdělávání je, aby příležitost vzdělávat se měli skutečně všichni, aby byli ke studiu dostatečně motivováni, a to po celou dobu svého života, tedy i v pozdějším seniorském věku. Vzdělávání seniorů může plnit funkci aktivizačního nástroje v období přípravy na důchod, ve fázi nástupu na důchod, ale i v prožívání důchodového věku. Aktivizační role vzdělávání seniorů je pravděpodobně tou nejdůležitější funkcí – podněcuje a rozvíjí sebedůvěru jedince, ale i podmiňuje zdravý a kvalitní život jedince. Zájmové vzdělávání seniorů zajišťuje naplnění vzdělávacích potřeb, naplnění potřeb sociálních, poznání v nových odvětvích vědy nebo v nových informačních technologiích, začlenění do společnosti a překonání pocitů osamocení.

Cílem projektu je poskytnout lidem smysluplnou náplň volného času, možnost dozvědět se něco nového, porovnat své dosavadní vědomosti a zkušenosti s novými poznatky a umožnit prožít čas se stejně smýšlejícími lidmi, přibližně stejného stáří. Cílem aktivit v knihovně je podpora aktivního zdravého stárnutí ve všech jeho složkách, které jsou ovlivnitelné samotnými seniory.