PASOVÁNÍ
školka
děti
knihy
dakar 2

Půjčování deskových her

Deskové, společenské a karetní hry

Registrovaným čtenářům  knihovny nabízíme novou zajímavou službu – půjčování deskových, karetních a společenských her domů. Hry si mohou zájemci půjčit na dobu 14 dní.

Podmínky půjčování: 

  • Výpůjční doba je maximálně 14 dnů bez možnosti prodloužení. Sankční poplatky z prodlení činí 10,- Kč za den.
  • Hru si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři s platnou registrací nejméně 6 měsíců a vyrovnanými závazky vůči knihovně.
  • Vypůjčena může být pouze jedna hra.
  • Pokud dojde k poškození či ztrátě části hry, je uživatel povinen část adekvátně nahradit, popř. nahradit či uhradit celou hru, která je bez ztracené části nepoužitelná.
  • Čtenářům mladším 15 let je hru možné půjčit pouze oproti podpisu zákonného zástupce.
  • Před půjčením je zkontrolován obsah hry a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce společně se seznamem všech komponentů hry.
  • Čtenář je povinen vrátit hru ve stanoveném termínu.
  • Při vrácení hry je zkontrolován obsah hry a čtenář obdrží potvrzení o vrácení.
  • V případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů hry nebo hry samotné je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu.