PASOVÁNÍ
školka
děti
knihy
dakar 2

Historie

Knihovna nejprve sídlila v budově Kulturního domu ve Vrbici. V roce 1988 se přestěhovala do prostor, které vznikly ve staré mateřské škole.

Roku 1999 převedla tehdejší Okresní knihovna Břeclav celkem 5993 knih, které do té doby evidovala a spravovala do správy obce společně s knihovnou.

Organizační složkou obce se knihovna stala v roce 2002 na základě usnesení zastupitelstva Obce Vrbice ze dne 1. 10. Tím se změnil i její název na Obecní knihovnu Vrbice, původní název byl Místní lidová knihovna. V tento rok také započal proces automatizace knihovnických procesů, tedy evidencí knihovního fondu v systému LANIUS. Předtím byl v knihovně využíván systém, kdy v každé knize byl evidenční lístek, ten se po zapůjčení označil datem výpůjčky a vložil do složky čtenáře. Tento proces byl zdlouhavý, a pokud bylo třeba, například vyhledat některou zapůjčenou knihu, bylo skoro nemožné projít všechny čtenáře.

V roce 2004 proběhla oprava knihovny - zdivo, strop, podlahy, výměna oken a dveří, nová fasáda.

Roku 2008 bylo díky získané dotaci z grantového programu VISK3 možné přejít k dokončení automatizace. Do teď měla knihovna k dispozici modul Doplňování údajů, ONLINE katalog, Výpůjční protokol a ISHARE Sdílenou katalogizaci. Aby knihovna mohla zahájit plně automatizovaný provoz, bylo třeba zakoupit ještě modul Evidence periodik, čtečku čárového kódu a modul Revize knihovního fondu. Na základě přidělení dotace byly pořízeny chybějící moduly a čtečka čárového kódu. Zahájením plně automatizovaného výpůjčního protokolu byla zhodnocena práce a finanční prostředky, které již byly do automatizace knihovny vloženy. Převod záznamů do elektronické podoby byl velice časově náročný a konečně mohl být využit i v praxi. V programu Lanius jsou přehledně zapsány všechny výpůjčky. Program hlídá nedodržení výpůjční lhůty a zaplacení čtenářských poplatků.

Rok 2013 byl pro knihovnu ve znamení velkého stěhování. Stávající prostory i přes jejich opravy vlhly a plesnivěly a tak se knihovna přestěhovala do prostor, které vznikly v rámci projektu Nástavba přístavba Mateřské školy - Centrum volného času Vrbice. V tomto novém prostoru našla místo knihovna, keramická (výtvatná) dílna, hudební zkušebna a dětský koutek. 

V současné době máme moderní bezbariérovou knihovnu s novým zařízením interiéru, která se stala komunitním centrem obce.

Budova staré Mateřské školy Budova knihovny a její oprava v roce 2004 Prostory knihovny ve Opravená budova knihovny Demolice budovy  v roce 2013 Demolice budovy v roce 2013 Budova Budova MŠ již s přístavbou CVČ Kalubáček Dokončená MŠ a vchod do CVČ Kalubáček a knihovny, slavnostní otevření proběhlo 8.6.2013 Prostory nového interiéru knihovny rok 2013