PASOVÁNÍ
školka
děti
knihy
dakar 2

Užitečné odkazy

Národní knihovna České republiky

Městská knihovna Břeclav

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Obec Vrbice

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky - (SKIP) je dobrovolnou profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků, která má charakter občanského sdružení.

Celé Česko čte dětem - obecně prospěšná spolešnost jejímž posláním je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst". Stačí 20 minut denně. Každý den.

Noc s Andersenem -  každoročně spojuje dospělé organizátory z veřejných i školních knihoven, škol i občanských sdružení, aby k svátku Mezinárodního dne dětské knihy připravili pro děti nezapomenutelné zážitky. NsA organizuje Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Čtení pomáhá - rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit 50 korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Čtenářův sympatický rádce - působí pod patronací Kabinetu Informačních studií a knihovnictví na FF MU. Tato veřejnosti on-line dostupná elektronická databáze na doporučování knih přináší informace o nejčtivějších a nejzajímavějších titulech a díky širokému tematickému záběru umožňuje, aby si kdokoli našel „tu pravou“ knihu pro sebe.

Rosteme s knihou - kampaň na podporu četby knih

Biblio help - Knihy zařazené do této databáze se svým zaměřením snaží pokrýt širokou škálu životních zátěžových situací, které se mohou v průběhu života vyskytnout u každého člověka. Knižní tituly byly vybrány s ohledem na psychologické aspekty četby - měly by se stát pomocníky či rádci v případech, kdy se v sobě či ve svém okolí nemůže dotyčný člověk vyznat, neví, co si počít, jak se správně zachovat, hledá útěchu, porozumění, nebo se chce podívat na svět cizíma očima či touží pomoci svým blízkým. Knihy jsou určeny široké veřejnosti pro jakoukoliv věkovou kategorii čtenáře (děti, mládež, dospělí, senioři). Jsou zastoupeny jak beletristické (pohádky, příběhy, romány...), tak naučné knižní tipy (příručky, monografie, eseje...) včetně titulů na pomezí obou těchto žánrů (úvahy, rozhovory, autobiografie...) a poezie.

Čítárny - vzdělávací a informační portál s knihami pro lidi, kteří se pomocí knih vzdělávají a přejí si, aby i jejich děti měly šanci nebýt hloupé. Patří mezi nejčtenější českou populární databází o knihách a vzdělávání nejen pro děti a mládež, určenou převážně rodičům učitelům, knihovníkům a samozřejmě čtoucí mládeži, starším dětem a široké veřejnosti. Na portálu je také k dispozici databáze spisovatelů, ilustrátorů a překladatelů. Uveřejňujeme ukázky z knih, rozhovory s autory, jejich profily, aktuální zprávy.